2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2012

För grävningar gäller speciella regler, se avsnitt längre ned

Onsdag 11 januari 19:00
Per Starefors berättar om vikingafärder och allmogesjöfart enligt Albert Sandklef.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg


Onsdag 25 januari 19:00-21:00
Arkeolog Glenn Johansson berättar om äldre stenålder i Norra Halland.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg


Tisdag 7 februari 18:30 Styrelsemöte.

Tisdag 21 februari 18:30
Tema forntida keramik
Lite fördjupning i forntida keramiktillverkning.
Om intresse finns kan detta praktiskt tillämpas vid ett annat tillfälle.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Onsdag 7 mars 19:00
Årsmöte. Föreningen bjuder på fika.
Ca 19:30 föreläser Gunnar Carlstedt och Berit Ganmyr om en borg vid Rolfstorps kyrka.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg


Tisdag 10 april 18:30 Styrelsemöte.

Lördag-söndag 21-22 april 10:00
Grävning i Bua Sandhamn, Värö.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
Samling vid parkeringen för ICA Zackrisson i Väröbacka. För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning. Se speciellt avsnitt längre ned.


Lördag-söndag 26-27 maj
Resa till Öland.
Samåkning i egna bilar. Övernattning på vandrarhem.
Anmälan till Bengt Mellgren 0340-676523 senast söndag 13 maj.
Föreningen står för bensinkostnader.
Avresa från Statoil vid Gunnestorp 8:00.


Lördag (söndag) 25 augusti 11:00-16:00
(vid dåligt väder flyttas arrangemanget till söndagen)
Utfärd till Balgö.
Medtag matsäck, sittunderlag och oömma kläder.
Anmälan till Berit Ganmyr telefon 0340-673302 senast onsdag 22 augusti.
Samling vid Balgö brygga, Tångaberg. För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.


Lördag-söndag 8-9 september 10:00
Grävning på senare utvald plats.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning. Samling vid Coop-Forum nära miljöstationen. Se speciellt avsnitt längre ned.


Tisdag 18 september 18:30 Styrelsemöte.

Lördag-söndag 6-7 oktober 10:00
Grävning på senare utvald plats.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning. Se speciellt avsnitt längre ned.


Tisdag 16 oktober 18:30 Styrelsemöte.

Onsdag 24 oktober 19:00
Varberg i nordisk medeltid.
Föreläsning av Berit Ganmyr.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Onsdag 14 november 19:00
Halländska förhistoriska långhus – former, funktion och förändring.
Föreläsning av arkeolog Ola Kadefors.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 27 november 18:30
Efterarbete till årets grävningar.
Ledare Göran Bengtsson telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Tisdag 4 december 18:30 styrelsemöte.

Årets grävningar.
Ett antal grävplatser är planerade. På grund av markägarnas odlingsarbete kommer grävningar att förläggas till tidig vår och sen höst. Därför kommer styrelsen att senare under året välja plats och tidpunkt.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra lämningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-15852 innan grävningen för att få veta plats.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna. Ytterligare grävningar kan komma med kort varsel.