2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Höstens program 2006

Söndag 20 augusti.
Båtmuseets dag i Galtabäck.
Föreningen deltar som brukligt med bedömning av fornsaker mm som allmänheten tar med.

Söndag 10 september kl 07.45 – ca 18.00
Medlemsresa till Bohuslän.
Vi reser med inhyrda minibussar och besöker bl a Hembygdsmuseet på Orust och Huseby Klev-museet som visar fynd (bl a tuggummi!) från norra Europas äldsta funna strandbosättning för ca 10.000 år sedan. Vidare far vi till den berömda Hagadösen i Stala samt Uddevalla museum där man kan köpa sin lunch.
Vi kommer även att besöka världens största skalbank, uppbyggd av främst stenmusslan och jättehavstulpan. Skalbanken bildades i Uddevallatrakten för drygt 10 000 år sedan.
Resekostnad kommer att sponsras av föreningen.
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl 07.45. Tag med kaffekorg.
Kontaktperson: Göran Bengtsson 0340-15852 eller Ove Johansson 0340-38178
OBS anmälan senast 26/8 till kontaktmän.


Den fortsatta arkeologiska undersökningen vid Svartrå under ledning av Magnus Svensson, blir preliminärt framflyttad till våren.

Onsdag 11 oktober kl 18.30 – ca 20.00
Föreläsning.
Göran Bengtsson berättar och visar resultaten, så långt de har kommit, om en av de allra första storindustrierna i Halland. Föremålet är den enorma medeltida kvarnstenproduktionen runt om i Veddiges skogstrakter.
Avgift: Ej medlem 20,- kr.
Lokal: Hjärt- och lungsjukas lokal, källaren, Eskilsgatan 8A,
Varberg


Söndag 22 oktober kl 10.00 – ca 14.00
Kulturmiljövandring i temat kvarnstenar under ledning av Göran Bengtsson.
Vi besöker minst tre produktionslokaler där man tillverkat kvarnstenar av främst den tidigmedeltida kvarnstenstypen. Om intresse finns tar vi även en titt på Hallands kanske största jättegryta, som eventuellt kan vara så gammal som från föregående istid.
Samling vid den västra parkeringen vid Veddige kyrka, kl 10.00. Tag med fikakorg.
Vandringen sker lättkuperad terräng.
Kontaktperson: Göran Bengtsson 0340-38137 / 0730-759221


Onsdag 8 november kl 18.30 – ca 20.30
Studiecirkel/kurs i fornsakskunskap, del 1.
Vi fördjupar oss i hur man utifrån olika kärn- och spånteknik i flinta bl a kan bedöma ålder och "grupptillhörighet".
Del 2 fortsätter den 17/1 2007
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Onsdag 22 november, kl 18.30 -21.00
Värö forngård,
framställning av rapport över tidigare inmätta anläggningar i Åsen, Värö socken.
Medtag anteckningsmaterial och eventuella bilder på anläggningarna.
Kontaktman: Gunnar Carlstedt, telefon 0340-93004
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Onsdag 6 december 18.30
Värö forngård, färdigställande.
Se föregående arrangemang.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Lördag/Söndag 17-18 juni kl 9.30 – ca 16.00
Eventuellt kommer vi att genomföra en mindre, kompletterande arkeologisk undersökning av de medeltida murresterna vid Rolfstorp kyrka. Vid höstens grävning upptäcktes grundmurar och högliknade bildningar i anslutning till anläggningen vilka vi vill ta en närmare titt på.
Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till Britt-Marie/Gunnar Carlstedt, tfn 0340-93004.