2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programverksamheten planeras numera kalenderår, och brukar vanligtvis bl. a. innehålla vandringar i intressanta kulturmiljöer, föreläsningar av skiftande föredragshållare och ämnen, arkeologiska utgrävningar i mån av tillfälle, inventeringar av fornlämningsmiljöer, resor till "kända och okända" platser, kursverksamhet, mm.

Länkarna intill tar dig till aktuell termin, och där finns även programbladet i pdf-format tillgängligt för nedladdning.

Har du önskemål om speciella programpunkter eller andra intressanta tips är vi mycket tacksamma om du kontaktar styrelsen.