2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Vårens program 2006

Tisdag 18 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte.
Kaffe och fralla serveras vid mötet.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.


Lördag 1 april kl 14.00 – ca 16.00
Föreläsning.
Per Persson gästar oss och berättar om den äldre stenålderns slutskede i Halland Varberg

Söndag 23 april kl 10.00 – ca 14.0
Kulturmiljövandring i Svartrå
under ledning av Magnus Svensson och Lena Berglund. 0Vandringen är knuten till den undersökning som kommer att ske senare under våren. Här kommer vi att diskutera hur vi ska gå till väga och vad vi ska undersöka närmare.
Samling vid Kyrkan i Svartrå kl 09.45.
Tag med oömma kläder och kaffekorg.
Kontaktperson: Magnus eller Lena , tfn 0346-97199 eller 0704-24 62 90.
<

Söndag 7 maj
Naturkraft - aktiviteter för hela familjen.
Föreningen finns på plats med diverse aktiviteter.
Plats: Naturcentrum Getterön.


Lördag/Söndag 13-14 maj kl 9.30 – ca 16.00
Arkeologisk undersökning vid Svartrå under ledning av Magnus Svensson.
Syftet med grävningsinsatsen är att konstatera om ett par förmodade röjningsrösen i stället är gravar. Gravformerna under olika perioder i Halland är dåligt kända och bland annat saknas till synes den yngre järnålderns gravar. Vi har också dålig kännedom om vad som karakteriserar bronsålderns och den äldre järnålderns gravskick i olika områden. Oavsett deras bestämda karaktär är lämningarna naturligtvis intressanta att försöka datera då de anknyter till områden med förhistorisk fossil åkermark.
Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till Magnus eller Lena , tfn 0346-97199 eller 0704-24 62 90.


Söndag 21 maj kl 07.30 – ca 18.00
Medlemsresa med krumelurjakt.
Vi besöker bl a gravfältet i Li och fornborgen Borgåsen vid Fjärås bräcka, Hällkistan "Dvärgahuset" i Lindome, ormen i Förlanda, och Äskhults by.
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl 07.30. Tag med kaffekorg.
Kontaktperson: Göran Bengtsson 0340-15852 och Göran Bengtsson 0340-38137


Lördag/Söndag 17-18 juni kl 9.30 – ca 16.00
Eventuellt kommer vi att genomföra en mindre, kompletterande arkeologisk undersökning av de medeltida murresterna vid Rolfstorp kyrka.
Vid höstens grävning upptäcktes grundmurar och högliknade bildningar i anslutning till anläggningen vilka vi vill ta en närmare titt på.
Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till Britt-Marie/Gunnar Carlstedt, tfn 0340-93004.


Övrigt

Styrelsemöten under vår och höst
Under året har styrelsen möten den 8/2, 4/4, 6/6, 8/8, 3/10 samt 28/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg.
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller komma med förslag till föredragningslistan.


Hemsida
Föreningen har köpt domänen www.varbergsfornminnesforening.se och lagt upp en ny, uppdaterad hemsida med mycket matnyttigt (den gamla har som ni säkert märkt varit nedsläckt sedan ett bra tag). Med egen domän finns också möjlighet för alla medlemmar att få en egen mailadress: förnamn.efternamn@varbergsfornminnesforening.se
Kontakta Göran 0340-38137 eller goran@varbergsfornminnesforening.se om du är intresserad, så får du hjälp att komma igång.


Alla hälsas välkommna!

.