2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2014

För grävningar gäller speciella regler, se avsnitt längre bak

Tisdag 4 februari 18:30 Styrelsemöte.

Torsdag 13 februari 19:00-21:00
Arkeolog Glenn Johansson berättar om intressanta arkeologiska platser på Västkusten
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Torsdag 6 mars 19:00-21:00
Årsmöte.
19:30 Föreläsning av Per Starefors "En resa i tid och rum i norra Spanien".
Föreningen bjuder på fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 8 april 18:30 Styrelsemöte.

Lördag-söndag 26-27 april 10:00
Provgrävning.
Plats vald. Ansökan inlämnad till länsstyrelsen.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.
Samling Statoil vid Varberg Nord lördag 10:00. Se speciellt avsnitt längre bak.


Söndag 4 maj 14:00
Kvartärgeologisk vandring under ledning av licentiat Gunnar Gustavsson.
Se hur inlandsisen och havsnivåförändringarna påverkade landskapet.
Medtag fikakorg, sittunderlag och oömma kläder.
Samling på östra delen av Coop-Forums parkering 14:00.


Lördag-söndag 24-25 maj
Resa till Västergötland.
Samåkning i egna bilar. Övernattning på vandrarhem. Anmälan till Bengt Mellgren 0340-676523 senast söndag 11 maj.
Föreningen står för en del av bensinkostnaden.
Avresa från Statoil vid Varberg Nord 8:00.

Platser som besöks i mån av tid: Hedareds stavkyrka; Levene äng, kyrka och kungsgård; Råda kyrka, Råda Ås offerkällor; Lilla Flyhov hällristningar; Husaby kyrka, St Sigfrids källa o Biskopsborgen; Brakelunda gravfält; Skara domkyrka; Varnhem; Amundstorps gravfält; Ekornavallen fornlämning; Våmbs kyrka; Stora rör bronsåldersröse; Askeberga skeppsättning; Kung Ranes hög i Flistad; Djupadalen från inlandsisens vattenflöden; Kungslena kyrka; Åsele tå backstugor mm; Karleby gånggrifter; Kymbotalls hålvägar; Habo Kyrka

juni
Sedvandlig sommarträff planeras i juni. Intresserade kontakta Göran Bengtsson 0340-15852 senast 1 juni.

Tisdag 9 september 18:30 Styrelsemöte.

Lördag 4 Oktober 10:00 -- FLYTTAD HIT
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
Samling vid Skällinge kyrka 10:00. Mobiltelefon 070-5932721.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning. Se speciellt avsnitt längre bak.

Lördag 27 september 13:30
Studiebesök på platsen för den medeltida Hunehals borg.
Se även www.hunehals.se.
Medtag fikakorg, sittunderlag och oömma kläder.
Samling Statoil vid Varberg Nord lördag 13:30.


Tisdag 21 oktober 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 23 oktober 19:00
Föreläsning av Per Starefors "Nygamla och nyupptäckta hällristningar i Tjust"..
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 11 november 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 20 november 19:00
Föreläsning av Berit Ganmyr "Män och kvinnors roller under forntid och medeltid".
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 2 december 18:30 styrelsemöte.

Årets grävningar.
Ett antal grävplatser är planerade. På grund av markägarnas odlingsarbete kommer grävningar att förläggas till tidig vår och sen höst. Därför kan tidpunkterna ändras.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra lämningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-15852 innan grävningen för att få veta plats.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna. Ytterligare grävningar kan komma med kort varsel.