2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2009

Tisdag 20 januari kl 18.30-21.00
Skriva rapport från grävning 2001 i Ramsjön
Vi gör rapport från denna gamla grävning. Medtag den dokumentation (även filer, bilder och annat) du har från grävningen. Fortsättning 10 februari.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Tisdag 3 februari 18.30, Styrelsemöte

Tisdag 10 februari kl 18.30-21.00
Skriva rapport från grävning 2001 i Ramsjön

Onsdag 4 mars kl 19.00 – ca 21.00
Årsmöte.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg

Torsdag 12 mars kl 19.00-21.00
Viskadalen genom tiderna
Gunnar Carlstedt föreläser om hur Viskadalens har utvecklats från istiden till nu och hur detta har påverkat människan.
Samarrangemang med Veddige-Åhs-Sällstorps hembygdsförening.
Lokal: Sällstorpsgården, Sällstorp.


Tisdag 31 mars kl 19.00-21.00
Resultat från utgrävningar utmed järnvägen i Skrea
Föreläsare Per Wranning, UV-väst.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg.


Söndag 26 april 10.00-16.00
Vandring till stenåldersboplatser vid Byasjön och Ramsjön
Vandring och föredrag om stenåldersboplatserna vid Ramsjön och Byasjön där vi kommer att provgräva i maj och september. Göran Bengtsson berättrar om boplatserna. Oömma kläder. Medtag fika. Förflyttning med bil från Ramsjön till Byasjön med ny samling vid Öströö fårfarm.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Samling vid ICA Bergendals i Tvååker kl 10.00.


Tisdag 5 maj 18.30, Styrelsemöte

Lördag/söndag 9-10 maj kl 10.00 – ca 16.00
Grävning på boplats från jägarstenåldern vid Byasjön
Medtag fika och oömma kläder.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Grävledare arkeolog Magnus Svensson.
Samling vid Öströö fårfarm kl 10.00.


Lördag 6 juni kl 19.00
Sommarfest
Var och en medtager sin egen mat ock dryck. Möjlighet finns till grillning. Anmäl senast 3 juni.
Lokal: Jane och Anders Nylén, Lundby (mellan Lindberga – Valinge), 0340-620718, 070-264229


Tisdag 25 augusti 18.30, Styrelsemöte

Lördag/söndag 5-6 september kl 10.00 – ca 16.00
Grävning på boplats från jägarstenåldern vid Ramsjön
Medtag fika och oömma kläder.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Grävledare arkeolog Magnus Svensson.
Samling båda dagarna vid Morups kyrka kl 10.00.


Måndag 14 september kl 18.00 – ca 21.00
Vandring i rituellt landskap i Grimeton
Per Starefors lotsar runt i ett landskap med fornminnen och dösarna i Klastorp passeras.
Kontaktman Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.


Tisdag 20 oktober kl 19.00-21.00
Värö genom tiderna
Gunnar Carlstedt föreläser om hur Värö har utvecklats från istiden till nu och hur människan har utnyttjat landskapet.
Lokal: Värö församlingshem.
Kontaktman: Carlstedt, telefon 0340-93004.


Tisdag 3 november 18.30, Styrelsemöte

Tisdag 10 november kl 19.00-21
Diskussionskväll om religiösa landskap
Per Starefors leder diskussionen. Alla är välkomna att bidraga med synpunkter. Finns det olika synsätt?
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg


Tisdag 1 december 18.30, Styrelsemöte