2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Hösten program 2005

Söndag 21 augusti
Arkeologidagen
Medlemmar från föreningen finns på plats under dagen och kommer att hjälpa till med bedömning och åldersbestämning av föremål medtagna av allmänheten. Se annons i lokalpressen ang. tid och plats.

Tisdag 23 augusti
Kulturmiljövandring i Varberg
Vi besöker bronsåldersrösen med vidunderlig utsikt vid Subbe, unika hällristningar i Apelvik, älvkvarnsförekomster i Breared, gravhög vid Ranelid och sk. tomtningar vid Södra Näs.
Ledare Göran Bengtsson, 0340-38 137.
Medtag gärna fika. Terrängen är delvis krävande så välj oömma kläder och bra skor. Förflyttning mellan de olika platserna sker genom ev. samåkning med egna bilar.
Samling: Resturang Solvikens parkering, Stora Apelviken. Kl. 18:15.


Lördag 3 - söndag 4 september
Arkeologisk förundersökning,
av en förmodad tidigmedeltida rundkyrka vid Rolfstorp kyrka under ledning av Arkeolog Lena Bjuggner från Länsantikvarien, Halmstad.
Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till Allan Hydén, tfn 0340-12383 eller Göran bengtsson, tfn 0340-38137.
Samling vid parkeringen, Rolfstorp kyrka.


Tisdag 27 september
Resa till Stenmuseet i Falkenberg.
Vi besöker Folke Svenssons enorma samling av stenåldersföremål, främst uppsamlat från de forna stränderna av den nu utdikade Ramsjön. Vår guide är Göran Bengtsson, Varberg tfn 0340-158 52.
Samling: Kvantum parkering 18:15, för gemensam samåkning i egna bilar till Falkenberg.
Beräknad hemkomst, ganska sent.....


Söndag 28 augusti samt
Lördag 17 september
Arkeologisk forskningsundersökning i Abild, Falkenberg.
Utgrävning av en förmodad gravhög, under ledning av Magnus Svensson och Lena Berglund. Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan anmäla sig till Magnus eller Lena , tfn 0346-97199 eller 0704-24 62 90.
Samling: Kvantum parkering 09:15, för gemensam samåkning i egna bilar till Abild (kl 10-00).


Lördag 9 - söndag 10 oktober
Fortsatt inventering och dokumentation
av ett gravfält i Värö socken under ledning av Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, tfn 0340-93004. Medtag kaffekorg och oömma kläder.
Samling: Parkeringsplatsen vid Zackrissons affär i Väröbacka 10:00.


Lördag 12 november kl 14.00 – ca 16.00
Offentlig föreläsning
”Forntida vägval – om vårt Halländska äldre vägnät och vart det ledde”
Gunnar Carlstedt från Nösslinge är vår stigfinnare och vägvisare.
Avgift: Medlem 10,- kr, ej medlem 20,- kr.
Lokal: Hjärt och lungsjukas lokal, källaren, Eskilsgatan 8A, Varberg.


Övrigt
Styrelsemöten under höst
Under året har styrelsen möten den 9/8 samt den 4/10 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg.

Som medlem är du varmt välkommen att närvara vid styrelsemöten eller komma med förslag till föredragningslistan.


Alla hälsas välkommna!