2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2013

För grävningar gäller speciella regler, se avsnitt längre bak

Torsdag 17 januari 19:00
Per Starefors föreläser om Pompeji i Italien, "Den moderna arkeologin".
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 5 februari 18:30 Styrelsemöte.

Torsdag 21 februari 19:00-21:00
Inställd på grund av sjukdom. Flyttad till 21 mars

Torsdag 7 mars 19:00
Årsmöte.
19:30 föreläsning av Per Starefors "Ett kåseri om en resa i Norra Spanien".
Föreningen bjuder på fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Torsdag 21 mars 19:00-21:00
Arkeolog Glenn Johansson berättar om en nyligen utgrävd boplats på västkusten som är ca 11.000 år gammal.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Lördag-söndag 6-7 april 10:00
Grävning vid Ramsjön.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning. Samling vid Coop-Forum nära miljöstationen. Se speciellt avsnitt längre bak.


Tisdag 9 april 18:30 Styrelsemöte.

Lördag-söndag 11-12 maj
Resa till Skåne.

Lördagen besöks området omkring Ivösjön öster om Kristianstad. På Ivön besöks platsen för Bäckaskogskvinnans grav och Biskopskällaren. I mån av tid besöks gravfälten vid Gualöv, Guldhagen och Färlöv, Havängsdösen, hällristning i Frännarp, medeltida borgruiner i Härlöv och Lillö, Lyngsjö kyrka, och den medeltida köpstaden Vä.
På söndagen besöks ett område till och runt Lund. Studier av fynd från Uppåkra på Lunds historiska museum. I mån av tid besöks Dalby och Gårdstånga kyrkor, Vallåkra med fornborg, megalitgravar och bronsåldershögar.

Samåkning i egna bilar. Övernattning på vandrarhem. Anmälan till Bengt Mellgren 0340-676523 senast söndag 26 april.
Föreningen står för en del av bensinkostnaden.
Avresa från Statoil vid Gunnestorp 8:00.


Lördag 25 maj 11:00
Vandring runt Lindberg med en mängd förhistoriska lämningar. Oömma kläder. Medtag dryck och mat.
Ledare: Gunnar Carlstedt, telefon 0340-93004.
Samling: vid Lindberga kyrka.


Lördag 15 juni 18:00
Sommarfest.
Plats ännu ej utsedd. Anmälan till Göran Bengtsson 0340-15852 senast 12 juni.

Söndag 18 augusti 10:00-16:00
Utfärd till Balgö.
Medtag matsäck, sittunderlag och oömma kläder.
Anmälan till Berit Ganmyr telefon 0340-673302 senast söndag 11 augusti.
Samling vid Balgö brygga, Tångaberg. För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.


Tisdag 10 september 18:30 Styrelsemöte.

Söndag 22 september 10:00
Grävning runt ett stenblock vid Byasjön.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning. Samling vid Öströ fårfarm. Se speciellt avsnitt längre bak.


Torsdag 17 oktober 19:00 Flyttad till den 28 november

Tisdag 22 oktober 18:30 styrelsemöte.

Tisdag 12 november 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 14 november 19:00
Museernas flinta - hur insamlades den, var kom den i från och vad beskriver den.
Föreläsning av Gunnar Carlstedt.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Torsdag 28 november 19:00
Arkeolog Glenn Johansson berättar om intressanta arkeologiska platser på Västkusten.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 3 december 18:30 styrelsemöte.

Årets grävningar.
Ett antal grävplatser är planerade. På grund av markägarnas odlingsarbete kommer grävningar att förläggas till tidig vår och sen höst. Därför kan tidpunkterna ändras.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra lämningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-15852 innan grävningen för att få veta plats.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna. Ytterligare grävningar kan komma med kort varsel.