2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2016

Årets grävningar:
Ett antal grävplatser är planerade. På grund av markägarnas odlingsarbete kommer grävningar att förläggas till tidig vår och sen höst. Därför kan tidpunkterna ändras.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra lämningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-15852 för att vara i den grupp som kommer att meddelas.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna.

Övrigt program:
Alla hälsas välkomna!

Tisdag 9 februari 18:30 Styrelsemöte.

Torsdag 3 mars 19:00-21:00 ÄNDRAD
Föreläsning av arkeolog Bengt Nordqvist "Intressanta grävningar i Varberg 2015".
Fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 22 mars 19:00-21:00
Årsmöte.

19:30 bildvisning av Jan Nilsson "Aktiviter i fornminnesföreningen under de senaste åren".
Föreningen bjuder på fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 5 april 18:30 Styrelsemöte.

Söndag 24 april 13:00-16:00
Studiebesök på platsen för bronsåldersgården i Karl Gustav.
Disposition av gården, fornåkrar, betesmark, gravar och fornvägar.
Vandring runt markerna. Oömma kläder. Medtag fika.
Ledare: Gunnar Carlstedt, telefon 0340-93004, 070-5932721.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson, telefon 0340-15852, för samåkning. Samling vid Karl Gustavskyrka 13:00.


Lördag 28 maj
Resa till södra Västergötland med historiskt och förhistoriskt tema.
Samåkning i egna bilar. Anmälan till Bengt Mellgren 0340-676523 senast söndag 22 maj.
Föreningen står för en del av bensinkostnaden.
Avresa från Statoil vid Varberg Nord 8:00. Tillbaka omkring 21:00.


Tisdag 6 september 18:30 Styrelsemöte.

Lördag 10 september 13:00-18:00
Provgrävning i trakten mellan Varberg och Falkenberg. Mesolitiska fynd är att vänta.
Ledare: Göran Bengtsson, telefon 0340-15852.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson, telefon 0340-15852, för samåkning. Samling vid Coop Forum återvinningen, Varberg 13:00.

Tisdag 18 oktober 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 20 oktober 19:00
Föreläsning av arkeolog Glenn Johansson om intressanta utgrävningar på Västkusten, bl a vid Skrea.
Fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön.


Tisdag 8 november 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 17 november 19:00
Föreläsning av Gunnar Carlstedt "Jordbruket under bondestenåldern och framåt".
Fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön.


Tisdag 29 november 18:30 styrelsemöte.