Välkommen till
Varbergs Fornminnesförening

Denna hemsida läggs ned 2024-10-01.

Vi har sedan starten stöttat vår lokala sfär genom forskning, fornminnesinventering och inrapportering, kulturmiljövandringar, föredrag av skiftande slag och ämne, forskningsgrävningar, egen utgivning av skrifter, resor, kursverksamhet, museibesök, fyndgenomgång av privatsamlingar, med mera

Föreningen har också ett nära samarbete med Varbergs kulturhistoriska museum och Studiefrämjandet.

Som medlem får du varje år ett program med information om föreläsningar, resor och övriga aktiviteter.
Din medlemsavgift ger dig naturligtvis fritt inträde till alla våra aktiviteter.