Välkommen till
Varbergs Fornminnesförening

Vill du vara med på spännande utgrävningar? Bli medlem i föreningen!
Vi anordnar varje år flera utgrävningar.

Varbergs Fornminnesförening är en aktiv och känd förening med ett brett kontaktnät över Sverige och övriga Norden. I föreningen finns såväl fritidsarkeologer som professionella och yrkesverksamma arkeologer och historiker.

Vi har sedan starten stöttat vår lokala sfär genom forskning, fornminnesinventering och inrapportering, kulturmiljövandringar, föredrag av skiftande slag och ämne, forskningsgrävningar, egen utgivning av skrifter, resor, kursverksamhet, museibesök, fyndgenomgång av privatsamlingar, med mera

Föreningen har också ett nära samarbete med Varbergs kulturhistoriska museum och Studiefrämjandet.

Som medlem får du varje år ett program med information om föreläsningar, resor och övriga aktiviteter.
Din medlemsavgift ger dig naturligtvis fritt inträde till alla våra aktiviteter.