2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2010

Tisdag 12 januari 18:30-21:00
Genomgång av flintfynd som kan förväntas hittas under våra grävningar.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Tisdag 26 januari 18:30-21:00
Fortsättning på mötet 12 januari.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Tisdag 9 februari 18:30 Styrelsemöte.

Onsdag 17 februari 19:00-21:00
"Järnåldersofferplatsen Finnestorp - en av de största i Sverige".
Arkeolog Bengt Nordkvist föreläser.
Fika till självkostnadspris.
Kontaktman Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg.


Tisdag 9 mars 19:00
Årsmöte
Föreningen bjuder på fika.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg.


Tisdag 23 mars 18:30-21:00
Färdigställande av grävrapport från utgrävningarna vid Svarten, Byasjön och Sjöbol.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Tisdag 6 april 18:30 Styrelsemöte.

Lördag 24 april 13:00-16:00
Vandring i Grimetons forngård.
Medtag kaffe.
Ledare Gunnar Carlstedt telefon 0340-93004.
Samling vid parkeringen för Grimetons kyrka.


Söndag 9 maj 10:00
Besök och vandring längs Via Regias fornvägar.
Bilåkning samt vandring. Medtag kaffe.
Ledare Gunnar Carlstedt telefon 0340-93004.
Samling på parkeringsplatsen (längst bort från) vid Kvantum.


Tisdag 11 maj 18:30 Styrelsemöte.

Lördag 29 maj 10:00
Grävning i strandvall öster om Lindberga kyrka. Där kan finnas lämningar från sten- och bronsålder. Medtag kaffe.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Samling vid Lindberga kyrka


Fredag 18 juni 18:00
Grillkväll.
Anmälan till Göran Bengtsson (Varberg) 0340-15852 senast 11 juni.
Medtag mat och dricka!
Plats meddelas senare.
Tisdag 17 augusti 18:30 Styrelsemöte.


Lördag 21 augusti 10:00 (eller söndagen)
Båtfärd till öarna väster om Värö.
Medtag regnkläder, grova skor och matsäck.
Ifall dåligt väder flyttas utfärden till söndagen.
Anmälan till Göran Bengtsson 0340-15852 senast onsdag 18 augusti.
Samling vid Stavders brygga, nordväst om Värö kyrka.


Söndag 19 september
Vandring och provgrävning på Fönhults bronsåldersgård.
Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare Gunnar Carlstedt telefon 0340-93004
Samling vid parkeringsplatsen (längs bort från) vid Kvantum 10:00 eller vid Kungsäter kyrka 10:45.
Därifrån bilfärd till östra sidan av Okelången.


Söndag 3 Oktober 10:00
Grävning vid sjön Drans östra strand i Veddige.
Medtag oömma kläder och matsäck. Grävutrustning finns.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg) telefon 0340-15852.
Samling vid södra parkeringsplatsen vid Veddige kyrka.


Tisdag 5 oktober 18:30 Styrelsemöte.

Onsdag 10 november 19:00
De framväxande forntida samhällena i mellersta Halland.
Fika till självkostnadspris.
Föreläsare Gunnar Carlstedt telefon 0340-93004.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg.


Tisdag 23 november 18:30
Redovisning av fynden från grävning vid Dran.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Ledare Göran Bengtsson tel 0340-15852
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Tisdag 2 december 18:30 styrelsemöte.