2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

PRELIMINÄRA Årets program 2015

Årets grävningar:
Ett antal grävplatser är planerade. På grund av markägarnas odlingsarbete kommer grävningar att förläggas till tidig vår och sen höst. Därför kan tidpunkterna ändras.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra lämningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-15852 för att vara i den grupp som kommer att meddelas.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna.

Övrigt program:
Alla hälsas välkomna!

Tisdag 3 februari 18:30 Styrelsemöte.

Torsdag 12 februari 19:00-21:00
Föreläsning av arkeolog Anders Håkansson "Tidigmedeltida gårdar i Halland".
Fika. Föreläsningen blev inställd. Nytt datum kommer.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Torsdag 5 mars 19:00-21:00
19:00 Årsmöte.
19:30 föreläsning av Per Starefors "En resa till istidens Dordogne"..
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön


Tisdag 7 april 18:30 Styrelsemöte.

Söndag 26 april 13:00-16:00
Studiebesök på platsen för bronsåldersgården i Gödeby.
Disposition av gården, fornåkrar, betesmark, gravar och fornvägar.
Vandring runt markerna. Oömma kläder. Medtag fika.
Ledare: Gunnar Carlstedt, telefon 0340-93004, 070-5932721.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson, telefon 0340-15852, för samåkning. Samling vid Sibbarps kyrka 13:00.


Söndag 24 maj ÄNDRAD
Resa till Småland med historiskt och förhistoriskt tema.
Samåkning i egna bilar. Anmälan till Bengt Mellgren 0340-676523 senast söndag 10 maj.
Föreningen står för en del av bensinkostnaden.
Avresa från Statoil vid Varberg Nord 8:00.


Tisdag 8 september 18:30 Styrelsemöte.


Söndag 20 september 13:00
Studiebesök i Nolaskog väster om Gunnestorp.
Utmarker till den forntida gården Tofta. Vackra marker, gravfält och fornvägar.
Ledare: Gunnar Carlstedt, telefon 0340-93004, 070-5932721.
För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson, telefon 0340-15852, för samåkning. Samling vid Statoil Nord - pendelparkeringen.


Tisdag 20 oktober 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 22 oktober 19:00
Föreläsning av arkeolog Glenn Johansson om intressanta utgrävningar på Västkusten.
Fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön.
font>

Tisdag 10 november 18:30 styrelsemöte.

Torsdag 19 november 19:00
Föreläsning av Gunnar Carlstedt "Ortnamnens betydelse sedd från arkeologiskt perspektiv".
Forskning visar att ortnamnskommissionernas tolkning har gjorts utan kunskap om förhistorien. Det finns en mycket bättre tolkning.
Fika.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön.


Tisdag 1 december 18:30 styrelsemöte.