2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Vårens program 2005

Tisdag 1 februari kl 18.30
Styrelsemöte.

Onsdag 9 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte.
Jarl-Erik Gustavsson visar film från bl a föreningens verksamhet.Kaffe och fralla serveras vid mötet.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.

Onsdag 23 mars kl 18.30 – ca 21.00
Förberedelser för framtida grävning.
Föreningen planerar att genomföra en grävning i Värö. Genomgång av planer samt förberedelser. Upplysningar Göran Bengtsson, Veddige, 0340-38137.
Lokal: Studiefrämjandet, Bäckgatan 32, Varberg.


Söndag 3 april kl 10.30
Vandring i område i Värö för framtida grävning.
Upplysningar Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, 0340-93004, 070-5932721.
Samling: parkeringsplatsen ICA Väröbacka (Zachrissons) kl 10.30. För de som önskar åka gemensamt från Varberg: anmäl innan och samling nära Kvantum på Kvantums parkeringsplats kl 10.15.


Tisdag 5 april kl 18.30
Styrelsemöte.

Lördag 16 april kl 14.00 – ca 16.00
Offentlig föreläsning, av doktor Karl-Göran Sjögren från Göteborgs universitet med rubrik: ”Isotoper och mobilitet under stenålder - om isotopbestämningar av människoben för att kunna se var de är födda och hur de har flyttat under sitt liv".
Upplysningar Göran Bengtsson, Veddige, 0340-38137.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.


Lördag 7 maj kl 11.00 – ca 12.00
Medeltida kastmaskin, demonstration av Jarl-Erik Gustavsson.
Vid demonstrationsplatsen Lunnagård i Gunnarp finns kaffe att köpa.
Upplysningar Jarl-Erik telefon 0340-91123.
Samling: parkeringsplatsen ICA Rolfstorp.


Söndag 8 maj kl 10.00 - 14.00
Naturkraft - aktiviteter för hela familjen
Plats: Getteröns naturcentrum. Föreningen deltager i aktiviteter med tjärbränning.
Arrangör: Studiefrämjandet.


Lördag 21 - söndag 22 maj.
Jubileumsresa till Danmark. Föreningen firar 10 år. Särskild program utskickas. Upplysningar Göran Bengtsson, Varberg, telefon 0340-15852.

Tisdag 31 maj kl 18.30
Styrelsemöte.

Lördag 4 juni kl 18.00
Föreningens vårfest.
Anmälan före 22 maj till Maud Engqvist, telefon 0340-17762.
Föreningen ordnar maten till självkostnadspris. Var och en medtager dricka.
Plats: grillplats utanför Naturcentrum, Getterön.


Tisdag 9 Augusti kl 18.30
Styrelsemöte.

Inventeringar inför grävning. Föreningen utför nödvändigt förberedelsearbete. Detta innehåller kartläggning av berörd mark och redovisning av fornlämningsmiljö och topografisk struktur. Arbetet kommer bedrivas löpande under hela året.
Upplysningar Gunnar Carlstedt, 0340-93004.

Styrelsemöten den 1/2, 5/4, 31/5, 9/8, 4/10 samt 29/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller komma med förslag till föredragningslistan. Medlemsansvarig Bengt Bengtsson, telefon 0340-31075, upplyser gärna om föreningen och svarar på medlemsfrågor.

Biblioteket
Fornminnesföreningens böcker finns till utlåning hos Göran Bengtsson, Hästhagavägen 20, Varberg, telefon 0340-15852.

Giro - betalningar. Föreningen har bytt bank ochj därmed fått nya konton! Det nya kontot är bankgiro 5068-6740 Varbergs fornminnesförening, Marita Bengtsson.