2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2008

Tisdag 22 januari kl 18.30-20.00
Fornsaker på museets magasin
Besök på Varbergs museums magasin. Studier av fornsaker.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: Magasinet Bolmen, Träslövsvägen 62 B, Varberg


Tisdag 5 februari 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Torsdag 21 februari
Äldre stenåldern i Halland 19.00-20.30
Göran Bengtsson (Varberg) föreläser om fynd och boplatser.
Medtag gärna fornfynd för bedömning.
Samarrangemang med Veddige-Åhs-Sällstorps hembygdsförening och Sällstorpsgården.
Lokal: Sällstorpsgården, Sällstorp.


Onsdag 27 februari kl 18.30-21.00
Kurs i kvartärgeologi
Ledare Rolf Bäckerstam. Fortsättning 26 mars.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Onsdag 12 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg

Onsdag 26 mars kl 18.30-21.00
Kurs i kvartärgeologi
Ledare Rolf Bäckerstam.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Tisdag 1 april 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Söndag 27 april 14.00-17.00
Vandring vid sjön Dran i Veddige
Studier av boplatser vid Viskan och Jättegrytan. Oömma kläder. Medtag fika.
Ledare, de båda Göran Bengtsson, telefon 0340-38137, 0340-15852. Samarrangemang med Veddige-Åhs-Sällstorps hembygdsförening. Samling vid Veddige kyrka kl 14.00.


Söndag 18 maj kl 10.00 – ca 19.00
Ostindienfararen, Ragnhildsholmen och Bohus fästningResa till Göteborg med besök på Ostindienfararen. Resan går vidare mot Ragnhildsholmen och de utgrävda ruinresterna av en 1200-tals borg. Borgen ödelades av eldsvåda efter mindre än 100 års bruk och byggnadsstenen återanvändes troligen senare vid uppförandet av Bohus fästning i Kungälv, vilket också blir vårt sista resmål för denna gång.
Resekostnad kommer delvis att sponsras av föreningen.
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl 10.00. Medtag fika. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark!
OBS föranmälan till kontaktperson Göran Bengtsson, Varberg, 0340-15852


Tisdag 3 juni 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Lördag 14 juni kl 19.00
Sommarfest
Var och en medtager sin egen mat ock dryck. Grillning.
Lokal: Jane och Anders Nylén, Lundby (mellan Lindberga – Valinge), 0340-620718, 070-264229


Tisdag 5 augusti 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Tisdag 12 augusti kl 17.30 - ca 21.30
Fornbyn i Surteby
Vandring och besök på platser för forngården i Surteby. Fornåkrar, hålvägar och gravar. Oömma kläder. Medtag fika. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark! Samåkning med egna bilar.
Ledare Gunnar Carlstedt, tel 0340-93004 / 070-5932721
Avresa 17:30 från pendelparkeringen vid Statoil Varberg Nord, 17.45 Veddige kyrka, 18.00 kiosken Björketorp.


Söndag 24 augusti kl 11.00 - ca 15.00
Lämningar av herdar
Vandring i Grimetons utmark. Hyddor, fornvägar och grav. Medtag fika. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark!
Ledare Gunnar Carlstedt, tel 0340-93004 / 070-5932721
Samling vid Grimetons kyrka 11.00.


Söndag 14 september kl 11.00-16.00
Kvartärgeologisk vandring
Istidsavlagringar mm studeras. Medtag fika. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark!
Ledare Rolf Bäckerstam.
Samling vid Hunnestads kyrka kl 11.00


Söndag 21 september kl 08.00 – ca 20.00
Vitlycke museum och hällristningar


Resa till Bohuslän i hällristarnas tecken. Vi besöker Vitlycke museum tillsammans med vår guide arkeolog/antikvarie Andreas Toreld, och i första hand de mest kända ristningarna vid Vitlycke, Aspeberget, Fossum och Finntorp. Tid och ork får avgöra hur många lokaler vi hinner med under dagen.
Resekostnad kommer delvis att sponsras av föreningen.
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl 08.00. Medtag fika, även om museet har en utmärkt servering. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark!
OBS föranmälan till kontaktperson Göran Bengtsson, Veddige, 0340-38137, 0730-759221


Tisdag 7 oktober 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Onsdag 5 november kl 19.00
Megalitkultur i Europa
Per Starefors visar film om neolitiska megaliter i ett antal länder vid Atlantkusten.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg


Tisdag 25 november 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Föreningen medverkar i Kultur dag och natt.
Mer om detta i dagspressen.