2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 höst
2006 vår
2005 höst
2005 vår

Programbladet i utskriftsvänligt pdf-format.

Årets program 2011

För grävningar gäller speciella regler, se avsnitt längre ned

Onsdag 19 januari 19:00-21:00
Arkeolog Bengt Nordqvist berättar om undersökningarna vid Aranäs och Åskloster.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg


Tisdag 8 februari 18:30 Styrelsemöte.

Tisdag 22 februari 18:30-21:00
Medlemsmöte.
Utvärdering av provtagningarna vid Rolfstorp kyrka och hur vi går vidare med dammen vid Lillebacka.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.


Onsdag 23 mars 19:00
Årsmöte.
Föreningen bjuder på fika. I samband med möte föreläser Gunnar Carlstedt om landhöjningen efter istiden.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön.


Tisdag 12 april 18:30 Styrelsemöte.

Söndag 17 april 10:00
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: se speciellt avsnitt längre ned.


Söndag 8 maj 14:00-17:00
Vandring i Bua Sanddamm.
Stenåldersboplatser och järnåldersgård. Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare: Gunnar Carlstedt telefon telefon 0340-93004 och Göran Bengtsson telefon 0340-15852.
Samling vid parkeringen för ICA Zackrisson i Väröbacka. För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.


Söndag 22 maj 10:00
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: se speciellt avsnitt längre ned.


Lördag-söndag 4-5 juni
Resa till Västergötland.
Några axplock: gravfälten vid Frugården, gångrifterna Karleby, Falköpings museum, Ekornavallen, hällristningar Flyhov, Skara museum, hällkistan Hult.
Samåkning i bilar. Övernattning på vandrarhem. Anmälan till Göran Bengtsson 0340-15852 senast onsdag 22 maj.
Föreningen står för bensinkostnader.
Avresa från Statoil vid Gunnestorp 8:00.


Söndag 12 juni 10:00
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: se speciellt avsnitt längre fram.


Söndag 28 augusti 14:00-17:00
Vandring i Rolfstorp i gammal forngård.
Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare: Gunnar Carlstedt telefon 0340-93004.
Samling vid parkeringen för Rolfstorps kyrka. För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.


Söndag 11 september 14:00-17:00
Vandring till blockgrottorna och klippöverhäng på Ringhals udde.
Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare: Göran Bengtsson 0340-15852.
Samling vid parkeringen Videbergshamn. För deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.


Tisdag 20 september 18:30 Styrelsemöte.

Tisdag 18 oktober 18:30
Efterarbete till årets grävningar.
Ledare Göran Bengtsson telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg


Tisdag 15 november 18:30 Styrelsemöte.

Onsdag 23 november 19:00
Per Starefors visar film och leder diskussion om hällristningar.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön

Tisdag 6 december 18:30 styrelsemöte.

Årets grävningar.
Ett antal grävplatser är planerade. Beroende på väder så är de olika bra lämpade. Därför kommer styrelsen att senare under året välja plats.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra lämningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-15852 innan grävningen för att få veta plats.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna. Ytterligare grävningar kan komma med kort varsel.