Varbergs Fornminnesförening är en ideell förening med syfte

att informera om nya arkeologiska rön och arkeologisk verksamhet

att verka för en ökad förståelse och kunskapsbildande om historiska och förhistoriska skeden

att samarbeta med arkeologiska institutioner, museer, hembygdsföreningar och andra närstående intresseorganisationer

att stödja verksamheten med undersökningav fornlämningar

att genom föreläsningar, kursverksamhet, fornminnesvandringar, resor, utställningar, publikationer eller på annat sätt ge medlemmarna tillfälle att få insyn i det arkeologiska arbetet