Vi har i föreningens ägo ett ganska gediget bibliotek. Med ämnen allt ifrån stenålder till medeltid. Dessa lånas naturligtvis ut helt kostnadsfritt.

Biblioteket finns hos
Gunnar Carlstedt, Gunne Åkesons gård, Nösslinge Vik. Kontakta honom för utlåning, 070-5932721.

Klicka på för att ladda ner litteraturlistan i PDF-format.