Vi har i föreningens ägo ett ganska gediget bibliotek. Med ämnen allt ifrån stenålder till medeltid. Dessa lånas naturligtvis ut helt kostnadsfritt.

Biblioteket finns hos Göran Bengtsson, Hästhagavägen 24 i Varberg. Kontakta honom för utlåning, 0340-158 52.


Klicka på för att ladda ner litteraturlistan i PDF-format.