Medlemskap kostar 100 kr om året för enskild medlem
och 150 kr för familj.


Inbetalning skall ske till:

Bankgironummer:
5068-6740
Varbergs Fornminnesförening

Var noga med att ange ditt namn och postadress.
Anteckna gärna också ditt telefonnummer och din e-postadress
samt det årtal du betalar medlemsavgift, så underlättar du för kassören.

Har du några frågor om detta så kontakta Bengt Mellgren, 0340-676523.