Kringlemossefyndet - ett av Sveriges mest spektakulära depåfynd av dolkar, spjutspetsar och skäror från slutet av yngre stenålder.

Våren 1974, just som åkerns jord hade rett sig körde Anders Andersson, gårdsägare till Kringlemossen fram plogen för att plöja upp och så sin gröda. Detta år skulle jorden behövas djupplöjas. Just när plogen tog ett skär invid en stor jordfast sten vid kanten av åkern, klingade det liksom till av något som plogen tog tag i, djupt under markytan.
Anderssons dotterson, den då 12-åriga
Jörgen Lindh som var med under arbetet stegade fram och fann mängder av de finaste flintföremål i plogfåran. Något mer av plöjning blev det naturligtvis inte denna dag utan med hjälp av spade grävde de sig försiktigt ner i jorden. Där fann de ytterligare, ofattbara antal av, föremål som spetsar, skäror och dolkar av yppersta kvalitet och utformning.

Tyvärr hade plogen skapat stor förödelse bland föremålen, men när allt hade räknats samman kunde man räkna till minst 25 spjutspetsar, 10 skäror och inte mindre än 30 (!) st dolkar. Tre stora bärkassar behövdes för att få hem allt!

Mer finns att läsa i skriften Kringlemossefyndet - om ett depåfynd i Valinge socken, Varbergs Kommun.

Utgivningen av skriften blev naturligtvis uppmärksammad i Hallands Nyheter, se repotage 2002-10-21