Varbergs Fornminnesförenings skrifter.

Beställ genom föreningen, tfn 070-5932721,
eller skicka ett mail till föreningen
Skrifterna går även att ladda ner som pdf filer.
Öppnas med gratisprogrammet Acrobat Reader

     
Inmätning grävplats Ramsjön RAÄ47
Gunnar Carlstedt
2001
ISBN 91-89546-01-6
0,8MB
Fornåkrar i Kinnared, Marks kommun
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt
2001
ISBN 91-89546-04-0
4,7MB
Husgrund vid Böttekärr
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt
2001
ISBN 91-89546-05-9
4,2MB
Tegelbruket vid Åby kvarn
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, Bengt Bengtsson, Göran Bengtsson
2001
ISBN 91-89546-09-1
2,8MB
Kringlemossefyndet
Göran Bengtsson, Bengt Bengtsson
2002
ISBN 91-971027-0-9
1,2MB
I spåren efter de sista mammutjägarna
Bengt Nordqvist
2003
ISBN 91-971027-1-7
1,2MB
Övertäckt cirkulär byggnad murad i natursten i kalkbruk och tuktad kallmur vid fornväg
Göran Bengtsson, Britt-Marie Carlstedt och Gunnar Carlstedt
2006
ISBN 91-971027-4-1
3,7MB
Undersökning av röjningsröseområde på Hjuleberg i Abilds socken
Magnus Svensson, Lena Berglund, Göran Åkesson
2006
1MB
Befäst byggnad i Rolfstorp?
Gunnar Carlstedt
2009
ISBN 91-971027-5-X
11,9MB
Tre forntida stränder
Gunnar Carlstedt
2010
ISBN 91-971027-6-X
12,2MB
Medeltida borg vid Rolfstorps kyrka
Gunnar Carlstedt
2012
ISBN 978-91-978908-6-1
20,8MB