Avbildning av C. Weidenhavn efter ett foto.
Vid fotograferingstillfället användes ett stöd under sköldens vänstra kant, vilken senare ej blev bortretuscherad. Vid avtecknandet tolkade därför Weidenhavn stödet som en tillhörande, ingående detalj av skölden eftersom han inte hade tillgång till skölden vid tillfället.

Naaa