Vårutflykt till Nordhalland 2006.

Några få oförvägna reslystna medlemmar trotsade den tidiga timmen och det högst ostadiga vädret för att få chansen att se några utvalda fornminnen och andra sevärdheter i länets norra del. Trots tidig start blev vi i vanlig ordning tvugna att stryka en och annan fornlämning från dagordning men å andra sidan tillkom det en och annan oplanerad.

Turen gick först mot en nyupptäck hällistning invid Förlanda kyrka, där vi samtidigt passade på att titta de gamla gravstenar som är resta emot kyrkogårdsmuren. Flertalet verkar vara från 1700-talet. Ristningen är belägen omedelbart intill Förlanda gamla sockenmagasin där man i äldre tider förvarade spannmål. Ristningen består av två intilliggande lokaler, varav den ena består av minst 18 st skålgropar. Den mest spektakulära ristningen, för Hallands del räknat, är något så ovanligt som en skeppsristning. En kraftigt markerad stäv och en lurblåsare (?) i aktern är det som är mest iögonfallande. Vi passade även på att besöka en av Hallands största jättegryta (den största finns belägen några få km nordöst om Veddige). Och glöm allt gammalt om att det är en stenar i botten som slipat och nött. Sanningen är i stället att det är vattnet självt, eller mer korrekt de ångblåsor som uppstår i strömmande vatten som "frätt" upp hålen.
Nästa anhalt blev "Drakbilderna" i Gällinge, i likhet med jättegrytan även dessa en naturformation. Senare under dagen fick vi reda på att det finns minst två st till av dessa "bilder" i närheten. Efter en kaffepaus vid gravfältet i Li, vid Fjärås bräcka tog vi oss ut till Borgudden, en fornborg belägen på en utskjutande udde i sjön Lygnern. Fornborgen är placerad på den högsta delen av udden med kraftiga branter runt om. Vid dess sydöstra kant är terrängen mer svagt sluttande och det är också här man har anlagt kraftiga stenvallar. Ursprungligen har sannolikt stenarna ingått som fyllning i en träpallisad som sedemera kanske har multnat ner varvid fyllningen har rasat ner.
Hade det inte varit för alla ekar kunde detta blivit ett fantastiskt fotopanorama över Lygnern. Nedanför borgen, vid strandkanterna, finns ett flertal stenåldersboplatser registrerade . Vi passade naturligtvis på att finna några fynd, men resultatet var tyvärr magert - endast 1 st naturflinta! Därefter gick färden till kvarstensbrottet vid Annabo på Lygners nordvästsida. Att brytningen har mycket gamla anor vet man mycket tack vare ett fynd av en av dessa kvarstenar i en undersökt järnåldergrav vid Fjärås bräcka. Samtliga kvarnstenar är av handkvarnstyp, dvs knappast större än ca 50-60 cm i diameter. Karaktären skiljer sig markant åt från den omfattande industrin som ägt rum runt Veddige, både till kvarstenstypen, bergarten, tekniken, terrängen och omfattningen i yta. Man har här naturligtvis utnyttjat Fjäråsgnejsens skiktade och lättspaltade sten i produktionen och man kan fortfarande se spåren i klipporna där man har satt in kilar för att spjälka loss skikten.
Strax intill, nere vid sjön ligger den betydligt yngre, fast även den, numer nerlagda stenbrytningen av gångplattor mm. De regntyngda skyarna till trots, hade vi ändå tur med vädret........! Så, till slut, var vi ju bara tvugna att syna av det kanske alla mest spektakulära fyndet av alla under de senaste åren! Eller är det bara en lekfull nyck av någon som är road av att sätta hällbildstydare på prov? Hur som helst med det - båtristning är det i vilket fall som helst. Komplett med segel och allt!

Men nog ser det ut som eggmärken från huggmejslen i botten på de två "skålgropar" som finns intill de två båtarna. Det skall i varje fall bli intressant att följa upp experternas utsagor om detta.

Tack för denna gång!