Vårresan till Västergötland 2003.

Brödtext

Fikapaus utmed vägen tidigt på morgonen. Vacker kulturmiljö i hembygdsgården. Framme vid arkeologisk museet i Falköping. Här finns bl a en mycket fin samling från stenålders-boplaterna vid Hornborgasjön med redskap som skivskrapor, yxor... ...och kantsticklar, lancetter och triangelspetsar. Ålder mellan 7000 och 5000 år f kr. Bildtext
Detalj flathugget redskap

Smyckedetalj i
brons på kärl

Detalj Ållebergshals-kragen i guld Nere i magasinet på Falköpings museum Nere i magasinet på Falköpings museum
Vandring på gravfältet Ekornavallen Stenkammargrav Gravsten från järnåldrn Gravsten från järnåldrn Bildtext
Den berömda gånggriften på Ekornavallen Den berömda gånggriften på Ekornavallen Två medresenärer vid kanten ett bronsåldersröse Detalj runsten Hålväg
       
Hålväg