Framrensning av profilkant strax nordväst om Olas (Amfastes) år 2003.


© Varbergs Fornminnesförening 2003

Ej klar Vid rensningen av profilkanten sållades allt material. Ej klar Ej klar Ej klar
En meterruta väljs ut och grävs ut med skärslev i stick om 10 cm Profilkanten delades in metersvis med hjälp av lodsnören. Kraftigt sotiga kulturlager i profilkanten. Alla meter-indelningar fotograferas. Senare samman-fogades alla bilder till en och samma. P.g.a felaktigt perspektiv vid de två sista metrarna åt öster blev profilen ej korrekt återgiven.
   
Planritningar över alla stick vid meterrutan. Utsnitt av profilkant vid meterrutan. Hela profilkanten framritad. Det skeva perspektivet är korrigerad här.