Höstresa till Öggestorp söder om Huskvarna 2003.

Ett fåtal reslystna medlemmar från vår förening besökte Jönköpings Länsmusees arkeologiska undersökning av den vikingatida begravningsplatsen i Bogla en höstdag. Grävningen pågick pågick från maj till november 2003 och var kanske ett av de mest besökta utgrävningar någonsin. Undersökningen var föranledd av en uträtning och omläggning av riksväg 31.
I backlandskapet bara ett stenkast öster om Rogberga kyrka låg så gravplatsen och ett trettiotal gravar av olika karaktär undersöktes. Här på den blåsiga åsen hade järnåldens och vikingatidens människor visat både sorg och omsorg om de döda och deras förflutna där religionen var deras vardag som omgav dem ständigt.

Gravskicket har varierat från både stora och små gravhögar till stensättningar och små urnegravar. På platsen finns även mycket åldriga jordfästningar som kanske hör till de äldsta kristna som har funnits i trakten.

Vår guide på platsen var Anna Kristensson från Jönköpings Länsmuseum.

Mer finns att läsa på http://www.riksvag31.nu/arkeologi/Nytt2.htm

På den avbanade ytan syntes ett flertal gravanläggningar där de större gravhögarna gjorts tydliga "avtryck" i marken. Tack Anna för en utmärkt guidning på platsen! De gravar som påträffades längs med åsens båda sidor är helt olikartat utformade. På den västra mindre stensättningar och på motsatta sidan gravhögar. Här fanns också något så sällsynt som en gravgård från 1000-talet. Gravgården, eller gärdesgården är kanske byggd för att avgränsa det profana i samhället från landskapet. Inne i gravgården fanns också flera gravar med kristet gravskick. En av de större stensättningarna från den yngre järnålderns hedniska gravskick.
   
  På hemväg från utgrävningen passade vi på att besöka de forlämningar vi passerade. Här en oerhört välberarad varggrop av kollosalformat. Ett stenkast från varggropen fann vi detta bronsåldersröse med tillhörande nästan lika gammal Fornminnesskylt! Den borde kanske skyddas av fornlämningslagen den med......