Undersökningen vid Böttekärr, Nösslinge våren 2003.

Våren 2003 genomförde Varbergs Fornminnesförening en undersökning av en äldre bebyggelselämning vid Böttekärr i Nösslinge socken, ett par mil öster om Varberg.
Anledningen till utgrävningen..........mer text kommer ASAP
Utgrävningen blev naturligtvis uppmärksammad i Hallands Nyheter och i lokalradion.