Veckoslutet den 29 och 30 september 2001 anordnade vi en resa till Själland i Danmark.

Axel Degn Johansson, en av de mest namnkunniga fritidsarkeologerna i Danmark och tillika mannen som hade bjudit ner oss, visade oss runt till kända boplatser från äldre stenålder. Sværdborgboplatsen från Maglemose-tid, Baremose från Bromme-tid och Holmgård Mose där vi också fick tillfälle att beskåda mängder av fynd, blev några av de platser som vi besökte under helgen.
Så var det dags för vår övernattning på Vordingsborgs vandrarhem.

Dagen därpå fick vi en mycket trevlig guidad rundtur på Valdemar Atterdags borganläggning och museum i Vordingsborg på Sjælland.

Därefter var det, i ett ihållande hällregn, dags för Axel att visa oss Sværdborgboplatsen där vi i en nyplöjd åker kunde konstatera en hel del flintföremål.